Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc cung cấp các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm học, lịch học trong học kỳ I năm học 2016-2017 và hướng dẫn cách tra cứu các thông tin khác liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện sau này đối với sinh viên khóa mới trên cổng thông tin điện tử HSSV. Nhà trường thông báo và hướng dẫn sinh viên đăng nhập, tra cứu và tự kiểm tra các thông tin của mình trên hệ thống website như sau:

Tệp đính kèm:

Mẫu đề nghị sửa thông tin cá nhân (Xem chi tiết và download)