Danh sách mã số học sinh sinh viên Đại học Khóa 10 và Cao đẳng Khóa 25 tuyển sinh năm 2016

Tệp đính kèm:

Danh sách mã số Học sinh sinh viên ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download)

Danh sách mã số Học sinh sinh viên ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)