Căn cứ cuộc họp giao ban chuyên môn Nhà trường tháng 10 năm 2016; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học tập, đóng học phí của sinh viên trong học kỳ II năm học 2016-2017 như sau: