Căn cứ các văn bản, quy định của Nhà nước về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường. Hàng năm cứ vào dịp cuối năm dương lịch,Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả công tác mà Nhà trường đã đạt được trong năm và thông qua những chủ trương, kế hoạch triển khai trong năm tiếp theo.

     Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Thông báo số 528/TB-ĐHKTKTCN ngày 11/11/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường về kế hoạch Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016. Theo đề nghị của BCH Công đoàn 2 cơ sở và Phòng TCCB sau khi đã hiệp y với các đơn vị, ngày 11/12/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-ĐHKTKTCN về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016:

- Thời gian tổ chức hội nghị: Trong buổi sáng ngày 17/12/2016.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường N.H1 tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định.

- Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự hội nghị là 244 đại biểu.

     Tới dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016 của Nhà trường có các vị đại biểu:

- Đại diện lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam:

     1. Đồng chí Trịnh Xuân Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam.

     2. Đồng chí Quách Văn Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban chính sách, pháp luật -  Công đoàn Công thương Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội:

     1. Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLD Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện LĐLĐ Tỉnh Nam Định: Đồng chí Bùi Kim Hoàng, Ủy viên BCH Công đoàn viên chức Tỉnh Nam Định.

      Về phía Nhà trường: Có NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa điều hành Hội nghị, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; Ban chấp hành Công đoàn 2 cơ sở; Ban thanh tra nhân dân; Đại biểu đại diện Hội cựu chiến binh, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong toàn trường có mặt đầy đủ theo Quyết định triệu tập của Hiệu trưởng Nhà trường.

      Trước khi vào phần nghi lễ chính thức, Đội văn nghệ của Đoàn TNCS Nhà trường đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Hội nghị và chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

     Sau phần nghi thức chào cờ, giới thiệu, kiểm tra tư cách đại biểu, Hội nghị đã giới thiệu và biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách

     Đoàn Chủ tịch gồm có 5 đồng chí:

        1. Đồng chí Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Đoàn chủ tịch.

2. Đồng chí Trần Đức Hiển, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng Phòng HCQT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định - Ủy viên.

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó trưởng Khoa Kế toán, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hà Nội - Ủy viên.

4. Đồng chí Lê Ngọc Hạnh, Trưởng Khoa Ngoại ngữ - Ủy viên.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng Khoa Dệt may và Da giầy - Ủy viên.

Ban thư ký gồm có 2 đồng chí:

1. Đồng chí Đoàn Văn Đại, Phó trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng.

        2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Sâm, Tổ trưởng CĐ Phòng Đào tạo.

     Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trước toàn thể Hội nghị, trong đó đã đánh giá những thành tựu to lớn mà Nhà trường đã đạt được trong năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực công tác Tổ chức cán bộ, Tài chính, Đầu tư xây dựng cơ bản, Tuyển sinh, Đào tạo, đảm bảo chất lượng… Đời sống cán bộ, viên chức được đảm bảo và có sự tăng trưởng, thu nhập tăng thêm được tăng 2 lần, mỗi lần thêm 20% so với năm 2015. Đặc biệt, trong năm 2016, Nhà trường đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý khác.

NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 trước hội nghị

     Phát huy những thành tích to lớn mà Nhà trường đã đạt được trong năm 2016 và khắc phục những hạn chế, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường trong năm 2017, đồng thời dự kiến các chỉ tiêu để thông qua ý kiến đại biểu trong Hội nghị và triển khai thực hiện.

       Sau phần báo cáo của NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, là phần tham luận, báo cáo của các đơn vị chức năng:

Đồng chí Trần Thị Kim Liên, Trưởng Phòng TCKT báo cáo công khai công tác tài chính năm 2015 và 11 tháng năm 2016, đồng thời báo cáo giải trình bổ sung các ý kiến mà cán bộ, viên chức quan tâm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Trần Đức Hiển, TVĐU, Trưởng Phòng HCQT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị và giải trình bổ sung các nội dung về công tác hành chính, quản trị thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản

Đồng chí Cao Diệp Thắng, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo giải trình các nội dung về công tác đào tạo, công tác khảo thí và các vấn đề có liên quan

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khương, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường kiêm Trưởng Phòng TCCB báo cáo các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách mà các đơn vị quan tâm

Đồng chí Trần Ngọc Ban, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng CTSV báo cáo giải trình bổ sung các nội dung về công tác quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức sinh viên và công tác tư vấn giới thiệu việc làm mà các đơn vị đã góp ý

Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài, Phó phòng phụ trách Phòng QLKH báo cáo giải trình bổ sung các nội dung có liên quan đến công tác NCKH và tạp chí khoa học mà các đơn vị đã góp ý

      Các nội dung đóng góp ý kiến của cán bộ, viên chức gửi tới hội nghị đã được các đồng chí lãnh đạo Nhà trường và phụ trách chuyên môn thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Nhà trường giải trình ngắn gọn, đầy đủ và đã được đại biểu tán thành, đồng tình ủng hộ nên không có ý kiến đề nghị gì thêm.

      Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, TS Trần Hoàng Long, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị cơ sở của 27 đơn vị trong toàn trường về chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện đề án tự chủ toàn diện trường đại học và đã được 100% cán bộ viên chức trong toàn trường nhất trí thông qua, ủy quyền cho Ban Giám hiệu Nhà trường sớm triển khai thực hiện trong năm học 2016 -2017 theo chủ trương của Nhà nước và Bộ Công thương.

TS Trần Hoàng Long, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án tự chủ toàn diện trường đại học trong hội nghị

       Thay mặt cho các vị đại biểu tới dự hội nghị, Đồng chí Trịnh Xuân Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đã phát biểu ý kiến và đánh giá cao thành tích đã đạt được của Nhà trường trong năm 2016, phương hướng hoạt động trong năm 2017. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, dân chủ của Nhà trường về các chủ trương lớn thông qua Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức hàng năm.

Đồng chí Trịnh Xuân Tuyên, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam đã phát biểu tại hội nghị

      NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Trịnh Xuân Tuyên cũng thay mặt cho Công đoàn Công thương Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ban chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam cho Chủ tịch Công đoàn 2 cơ sở của Nhà trường và Bằng khen cho 8 cá nhân của Nhà trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 - 2016.

Đồng chí Đặng Thị Minh Hải và đồng chí Trần Đức Hiển, Chủ tịch Công đoàn 2 cơ sở đón nhận danh hiệu Đơn vị xuất sắc do Công đoàn Công thương Việt Nam trao tặng

Các cá nhân của Nhà trường có thành tích xuất sắc đón nhận Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam 

Đồng chí Đoàn Văn Đại. thay mặt Ban thư ký đã thông qua các nội dung chương trình nghị sự của Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016

       Thay mặt Đoàn chủ tịch, NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch đã phát động phong trào thi đua và xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Nội dung báo cáo tổng kết công tác của Nhà trường trong năm 2016 mà đồng chí Hiệu trưởng đã trình bày trước hội nghị; Báo cáo công tác tài chính của Nhà trường năm 2015 và 11 tháng năm 2016; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân và các công tác khác đã được 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí thông qua bằng hình thức giơ tay.

2. Nội dung, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động và các chủ trương của Nhà trường trong năm 2017 cũng đã được 100% các đại biểu dự hội nghị biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay và không có ý kiến nào khác.

100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại hội nghị

      Sau hơn 5 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng theo kế hoạch đề ra và đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên, CNV góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

NGND.PGS.TS Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đón nhận những lẵng hoa tươi thắm do các vị đại biểu trao tặng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường sau khi kết thúc hội nghị

       Thêm một số hình ảnh về các vị đại biểu và hoạt động trong Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016 của Nhà trường

Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn GTVL