Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Không nằm ngoài xu thế đó, 30 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp nhưng trong các kỳ đại hội của Đảng, Đảng ta luôn có những nhận thức xác đáng về thời đại, về thế giới và tình hình khu vực để trên cơ sở đó, định hướng những chính sách đối nội và đối ngoại phù hợp, bám sát tình hình. 

    Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc. Việt Nam đã gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000, gia nhập WTO vào tháng 01-2007 và tham gia ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực, song phương và đa phương. Cụ thể, ta đã cùng với các nước ASEAN ký hiệp định thương mại tự do năm 1996 và tham gia cùng với các nước ASEAN ký các Hiệp định thương mại tự do giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc vào năm 2004, với Hàn Quốc vào năm 2006, Nhật Bản vào năm 2008, Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân vào năm 2009, Ấn Độ năm 2009. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký 3 FTA song phương là FTA Việt Nam - Nhật Bản năm 2008, FTA Việt Nam - Chi-lê năm 2011, FTA Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015. Trên phương diện đa phương, Việt Nam cũng đã ký kết 3 FTA đó là: FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên (bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) năm 2015, FTA Việt Nam - EU năm 2015 và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương năm 2016. Đây là các FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng và mức cam kết sâu. Ngoài việc cam kết về tự do hóa thương mại hàng hóa, Việt Nam cũng cam kết mở cửa thị trường cho các lĩnh vực dịch vụ như môi trường; bưu điện và chuyển phát; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ vận chuyển đường biển. 

    Việc thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại tự do sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam về xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và lâu dài hơn là được hưởng lợi từ sức ép cải cách thể chế, hệ thống các thiết chế pháp luật theo các điều kiện và cam kết tại hiệp định. Tuy nhiên, đi liền với những cơ hội thuận lợi thì các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng cũng gặp phải không ít thách thức khó khăn cần phải vượt qua như quy mô nhỏ, chưa có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh, chưa làm tốt chiến lược phát triển thương hiệu, các chính sách marketing chưa được xây dựng và triển khai một cách bài bản, khoa học.

    Để thấy rõ những cơ hội thuận lợi cũng như những thách khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam do tác động của các hiệp định thương mại tự do, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về việc hoàn thiện chiến lược marketing cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam, sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường 454 Minh Khai - Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến lược Marketing cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam trước các cam kết FTA”.

    Tham dự Hội thảo có đông đảo các Giảng viên, Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, đại diện Phòng Quản lý khoa học và các khách mời đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Sea Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Ocean Bank), Công ty Bee Logistics Corporation, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Chu Du Việt Nam, Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ Edusgroup, Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo ngôn ngữ bản ngữ Talky.

    Mở đầu Hội thảo, Th.S Trần Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức đã có bài phát biểu đề dẫn, trong đó nhấn mạnh: Chủ động hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung quan trọng trong đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật diễn ra rất mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. Trong tiến trình hội nhập này, Việt Nam đặt ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng hoá thị trường, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiên cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở đường lối đối ngoại đó, Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, trong đó ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, với các nước và trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động đàm phán và ký kết với nhiều nước trong và ngoài khu vực những khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện cho thế kỷ XXI. Cho đến nay Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do với 56 quốc gia và khu vực trong khuôn khổ đa phương và song phương. Các mối quan hệ song phương và đa phương đó đã góp phần không nhỏ vào việc không ngừng củng cố môi trường hoà bình, ổn định và tạo mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước luôn tạo ra những cơ hội cho các doanh nghiệp, song cũng làm xuất hiện những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải vượt qua. Vì vậy, việc tìm hiểu nội dung của các hiệp định thương mại tự do để hoạch định các chính sách marketing nhằm giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng chủ động tận dụng được những cơ hội, thuận lợi và vượt qua những thách thức, khó khăn trong hoạt động kinh doanh là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Hội thảo hôm nay tập trung chủ yếu vào việc phân tích làm rõ những tác động của các hiệp định thương mại tự do tới hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Trên cơ sở phân tích làm rõ những cơ hội thuận lợi cũng như những thách thức khó khăn mà các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước tác động tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, các báo cáo tham luận tại hội thảo cần đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam tận dụng có hiệu quả những cơ hội thuận lợi và vượt qua những thách thức khó khăn để góp phần đưa nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Thông qua Hội thảo này cũng sẽ giúp cho các đại biểu, các Giảng viên và Sinh viên thấy rõ hơn những nội dung xoay quanh chủ đề của Hội thảo, đồng thời cũng giúp cho mỗi người có được những bài học kinh nghiệm qua việc hiểu rõ hơn cách thức nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề của nền kinh tế từ đó xác định những nhiệm vụ của mình và định hướng cho bản thân trong thời gian tới ở những cương vị khác nhau.

    Tiếp theo phát biểu của Th.S Trần Mạnh Hùng, các Giảng viên, Sinh viên trong Khoa và các khách mời đã có bài phát biểu tham luận nhằm làm rõ nội hàm các vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo dưới những cách tiếp cận khác nhau như: Chiến lược phát triển dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược marketing cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trước các cam kết FTA; Cơ hội và thách thức đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập; Chiến lược phát triển du lịch bền vững Tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Chiến lược marketing 7P cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam hiện nay.

    Tổng kết Hội thảo, TS Lưu Khánh Cường đã điểm lại những kết quả quan trọng mà buổi Hội thảo đã đạt được, trong đó nhấn mạnh: Các tham luận mà đại diện các nhóm nghiên cứu đã trình bày và nhiều ý kiến phát biểu bổ sung có chất lượng đã giúp cho các Giảng viên và Sinh viên có thêm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và trình bày một báo cáo khoa học, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức lý luận và thực tiễn về hội nhập kinh tế của Việt Nam nói chung và chiến lược marketing cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam nói riêng. Các tham luận và trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo đã chỉ ra được một cách căn bản những cơ hội cũng như những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đã đề xuất được một số nhóm giải pháp và kiến nghị đối với các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội thuận lợi do hiệp định thương mại tự do mang lại cũng như vượt qua những thách thức đặt ra khi các hiệp định này có hiệu lực. 

    Hội thảo khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở và hào hứng giữa các Giảng viên, Sinh viên và khách mời. Tiếp theo các Hội thảo trước đó, Hội thảo khoa học lần này là một trong những sự kiện thường niên được Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức định kỳ nhằm tạo ra cơ hội để các Giảng viên và Sinh viên trong và ngoài trường có thể chia sẻ những thông tin, kiến thức liên quan đến các học phần chuyên ngành của Khoa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Khoa Quản trị kinh doanh nói riêng và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nói chung.

    Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo

  T.S Lưu Khánh Cường - Trưởng Khoa QTKD phát biểu chào mừng và chỉ đạo Hội thảo

  

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

  

  

  Trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo

  

  

  

  

  

  

  Toàn cảnh Hội trường diễn ra Hội thảo

  Ban tổ chức Hội thảo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo

Bài và Ảnh: Trần Việt Dũng