Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Căn cứ Kế hoạch của Ban thưởng vụ tỉnh đoàn Nam Định về việc triển khai các hoạt động tháng thanh niên 2017 và nghị quyết của Ban thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ 30 nhiệm kỳ 2017-2019.

     Sáng ngày 22/3/2017 Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Đoàn thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Nam Định tổ chức lễ ra quân và làm vệ sinh các khu vực trọng điểm, làm sạch đẹp cảnh quan thành phố.

      Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, sinh viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường nước, môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

      Hoạt động tổng vệ sinh môi trường lần này tạo nên một diện mạo mới, tạo nên ý thức làm thay đổi tập quán của người dân và của mỗi cán bộ, đoàn viên, sinh viên trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiện nay.

     Một số hình ảnh trong buổi lễ ra quân: