Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, tham gia giải thi đấu “Giải cầu lông  Cán bộ, sinh viên các Trường  Đại Học, Học viện, Cao đẳng Khu vực Hà Nội”, Khoa GDTC-QP đã thành lập đội tuyển môn cầu lông và huấn luyện đội tuyển để tham gia thi đấu Giải cầu lông. 

      Giải thi đấu diễn ra trong 03 ngày ( từ ngày 06-09/04/2017) tại Nhà thi đâu Trường Đại học Bách Khoa. Đội tuyển Cầu lông của nhà trường tham gia thi đấu với tinh thần cao nhất và đã đạt được 02 giải:

- 01 Huy chương đồng nội dung đôi nam nữ cán bộ giáo viên:

  Thầy Thái Chí Linh và Cô Nguyễn Thị Thảo Mai khoa GDTC-QP.

- 01 Huy chương đồng nội dung đơn nữ sinh viên:

  Sinh viên Sa Thị Huệ Anh Lớp KT10A10HN

       Một số ảnh của “ Giải cầu lông  Cán bộ, sinh viên các Trường  Đại Học, Học viện, Cao đẳng Khu vực Hà Nội 2017”:

Thầy Thái Chí Linh và Cô Nguyễn Thị Thảo Mai đã giành đuợc huy chương đồng nội dung đôi nam nữ 

Sinh viên Sa Thị Huệ Anh đã giành được huy chương đồng nội dung đơn nữ sinh viên.

Lễ khai mạc giải