1. Sứ mạng

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là một trường đào tạo đa cấp, đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, với công nghệ dạy - học tiên tiến trong một môi trường văn hóa chất lượng, có khả năng phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường hiện đại; Trường còn là nơi cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ cho cộng đồng xã hội trong và ngoài nước.

2. Tầm nhìn phát triển

Đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trở thành một trường đại học hiện đại, có môi trường văn hóa thân thiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiểm định chất lượng. Nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật có chất lượng, uy tín trong và ngoài nước.

3. Giá trị cốt lõi

- Tạo môi trường thuận lợi để mọi người yên tâm công tác lâu dài, phát huy tài năng, tính sáng tạo.
- Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế.
- Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội.