Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết. 

Hạn trước ngày 25 tháng 5 năm 2017.

Tệp đính kèm:

Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Xem chi tiết- tải về)