Triển khai thực hiện các Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 - 2017, Thông báo số 180/TB-ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2016 - 2017 và Quyết định số 184/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 11      tháng 05 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các tiểu ban nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016 – 2017.

     Ngày 30 tháng 5 năm 2017 tại hội trường H.H1, 456 Minh Khai, Khoa Điện tử  tổ chức bảo vệ và nghiệm thu thành công 03 đề tài nghiên cứu khoa học  của sinh viên.

    Tiểu ban Hội đồng nghiệm thu gồm: 1. TS. Bùi Huy Hải – Trưởng khoa Điện tử – Trưởng tiểu ban; 2. ThS. Đặng Thị Hương Giang - Ủy viên; 3. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên thư ký.

    Sau lời phát biển của tiểu ban nghiệm thu đề tài, các nhóm sinh viên lần lượt trình bày và thảo luận về các đề tài đã được giao theo đúng quy định và chỉ đạo của Tiểu ban. Nội dung cơ bản của các đề tài như sau:

1.Đề tài “Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị gia đình giao tiếp bằng Bluetooth” do nhóm sinh viên ĐHĐT7A2HN và CDDT24AHN thực hiện dưới sự hướng dẫn của Giảng viên ThS. Lê Tuấn Đạt. Đề tài đã nghiên cứu và tích hợp trên điện thoại smartphone áp dụng điều khiển các thiết bị trong nhà sử dụng công nghệ blutooth. Đề tài được tiểu ban đánh giá có tính ứng dụng cao, có thể áp dụng cho các căn nhà thông minh với tính kinh tế cao, tiện lợi, tránh việ sử dụng nhiều thiết bị điều khiển. Đề tài được đánh giá đạt loại: Tốt.

Nhóm sinh viên lớp ĐHĐT7A2HN và CDDT24AHN

2.Đề tài “Thiết kế mạch điện tử ứng dụng vi điều khiển nhằm tăng tính bảo mật cho két sắt thế hệ mới” do Giảng viên ThS. Giáp Văn Dương hướng dẫn và nhóm sinh viên ĐHĐT7A1HN và CDDI23A2HN thực hiện. Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch sử dụng vi điều khiển PIC để thay thế khóa cơ khí của két sắt và xây dựng hệ thống chương trình để điều khiển hoạt động của mạch. Đề tài được đánh giá: Đạt yêu cầu.

Nhóm sinh viên ĐHĐT7A1HN và CDDI23A2HN

3.Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin quang truyền tín hiệu PCM tại xưởng thực hành Điện tử trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp” do giảng viên ThS. Ninh Văn Thọ hướng dẫn và nhóm sinh viên lớp DHDT7A2HN thực hiện. Đề tài nghiên cứu ứng dụng các modul thực hành thông tin quang tại xưởng thực hành; thực hiện tính toán, đo và đưa ra kết quả từ các modul; mô phỏng hệ thống thông tin quang truyền tín hiệu PCM bằng phần mềm Optisystem. Đề tài được đánh giá: Đạt yêu cầu.

Nhóm sinh viên lớp DHDT7A2HN

Một số hình ảnh khác của buổi nghiệm thu đề tài:

Nhóm sinh viên báo cáo đề tài nghiên cứu

Mô hình điều khiển của nhóm đề tài

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi với nhóm nghiên cứu

Tiểu ban nghiệm thu đề tài đặt câu hỏi và đánh giá đối với các nhóm sinh viên

Các Thầy, cô khoa Điện tử và các em sinh viên thực hiện đề tài