Thực hiện Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017, ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại phòng 402 - 456 Minh Khai - Hà Nội, Khoa QTKD đã tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH của giảng viên Nguyễn Tiến Mạnh với đề tài “Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các siêu thị tại Hà Nội thông qua chất lượng dịch vụ”. 

      Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt đề tài trước hội đồng nghiệm thu đề tài, qua đó nêu bật lên những vấn đề cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và siêu thị, trên cơ sở đó làm nền tảng phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của các siêu thị tại Hà Nội thông qua chất lượng dịch vụ. Tác giả cũng chỉ ra những điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu khi phân tích chất lượng dịch vụ tại các siêu thị. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra các nhóm giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các siêu thị tại Hà Nội thông qua chất lượng dịch vụ.

     Sau khi lắng nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận một cách cởi mở cả về mặt chuyên môn lần thức trình bày...để chủ nhiệm đề tài rút kinh nghiệm và có thêm được những kiến thức quý báu trong công tác NCKH nói chung. Đồng thời, việc trao đổi của hội đồng cũng giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa để kết quả nghiên cứu này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa và Nhà trường. 

     Kết quả nghiên cứu của đề tài có một số đóng góp trong nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước về siêu thị nói riêng và bán lẻ nói chung: 

(1) Tìm ra được kỳ vọng, cảm nhận, khoảng cách chất lượng dịch vụ của siêu thị trên địa bàn Hà Nội. 

(2) Xác định nguyên nhân dẫn tới điểm yếu trong chất lượng dịch vụ. 

(3) Đưa ra được giải pháp cho các siêu thị để nâng cao chất lượng dịch vụ của các siêu thị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, thỏa mãn hơn nhu cầu của người tiêu dùng. 

(4) Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về siêu thị cần làm gì để nâng cao chất lượng dịch vụ của các siêu thị nhằm góm phần nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

      Với những kết quả trên, giảng viên Nguyễn Tiến Mạnh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH năm 2016 - 2017 và góp phần trong thành công chung của công tác NCKH của Khoa Quản trị kinh doanh và của Nhà trường.    

      Sau đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

ThS.Nguyễn Tiến Mạnh,Chủ nhiệm đề tài trình bày trước hội đồng

TS.Lưu Khánh Cường, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài

ThS.Đoàn Thị Diệp Uyển, Thư ký hội đồng nghiệm thu đề tài

TS.Nguyễn Thị Chi, Phản biện 1 đọc nhận xét

TS.Nguyễn Thị Phượng, phản biện 2 đọc nhận xét

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học