Thực hiện Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017, ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại phòng 402 - 456 Minh Khai - Hà Nội, Khoa QTKD đã tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH của các chủ nhiệm đề tài:

1. ThS.Đoàn Thị Diệp Uyển và TS.Lưu Khánh Cường: Giải pháp nâng cao chất lượng độ ngũ marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam;

2. ThS.Trần Mạnh Hùng và ThS.Trần Đăng Quân: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020;

3. TS.Nguyễn Thị Chi: Phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm cà phê của Việt Nam trong quá trình tham gia hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP);

4. TS.Nguyễn Thị Phượng: Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm Túi, ví, vali của Việt Nam trong điều kiện hiện nay;

5. ThS.Nguyễn Tiến Mạnh: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các siêu thị tại Hà Nội thông qua chất lượng dịch vụ;

6. ThS.Nguyễn Thị Thái Thủy: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm Điều xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay;

7. ThS. Đoàn Kim Thêu: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hình thức truyền thông, truyền miệng trực tuyến trên mạng xã hội tại Việt Nam;

8. ThS.Hoàng Thị Chuyên: Đẩymạnh thực hiện trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn WRAP đối với các doanh nghiệp ngành may Việt nam;

9. ThS.Nguyễn Thị Minh Hương: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam trong Asean.  

Mở đầu buổi nghiệm thu đề tài, Chủ tịch hội đồng và thư ký hội đồng nghiệm thu đề tài đã hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài quy trình thực hiện nghiệm thu đề tài và công bố các thành viên trong từng hội đồng của từng đề tài.    

       Tiếp theo các chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt đề tài trước hội đồng nghiệm thu đề tài, qua đó nêu bật lên những vấn đề cơ sở lý luận; phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất.

     Sau khi lắng nghe báo cáo, các phản biện đề tài và các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận một cách cởi mở cả về mặt chuyên môn lần thức trình bày...để chủ nhiệm đề tài rút kinh nghiệm và có thêm được những kiến thức quý báu trong công tác NCKH nói chung. Đồng thời, việc trao đổi của hội đồng cũng giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa để kết quả nghiên cứu này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa và Nhà trường. 

      Với những kết quả trên, các chủ nhiệm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài trước hội đồng nghiệm thu đề tài, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH năm 2016 - 2017 và góp phần trong thành công chung của công tác NCKH của Khoa Quản trị kinh doanh và của Nhà trường.    

        Sau đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của khoa Quản trị Kinh doanh:

TS.Lưu Khánh Cường, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài

TS.Nguyễn Thị Chi, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài

ThS.Đoàn Thị Diệp Uyển, Thư ký hội đồng nghiệm thu đề tài

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học