Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 – 2017; Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2016-2017, ngày 18 tháng 5 năm 2017, tại phòng họp ảo - 353 Trần Hưng Đạo - TP Nam Định, Khoa KTCS đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài cấp cơ sở gồm:

1. Đề tài: “Đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam  qua các cửa khẩu biên giới Việt – Trung” của Ths. Đỗ Thị Phượng

2. Đề tài: “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị  nhân lực tại Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Nam Định” của Ths. Trần Tuấn Anh

3. Đề tài: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư – xây dựng cơ bản từ  ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định” của Ths. Hà Thị Thu Thủy

     Hội đồng nghiệm thu đề tài cùng toàn thể thầy cô giáo là giảng viên Khoa Kinh tế cơ sở - Nam Định đã quan tâm theo dõi các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo nội dung và kết quả nghiên cứu. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đưa ra các câu hỏi cùng các ý kiến đóng góp để làm rõ hơn nội dung nghiên cứu, khả năng ứng dụng vào thực tế của đề tài. Hội đồng đánh giá các đề tài đều có tính mới, hàm lượng khoa học cao và được dùng làm tài liệu tham khảo trong Khoa.

     Sau đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu: