Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-ĐHKTKTCN ngày 08/3/2017 của nhà trường về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa học Công nghệ và Sáng kiến cải tiến cuối năm học 2016 - 2017 và Quyết định số 183/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 11/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017, trong  các ngày 22 và 23/5/2017, tại Phòng 402 - 456 Minh Khai - Hà Nội và Phòng họp ảo - 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức thành công Hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016 - 2017. 

      Nối tiếp những kết quả đạt được trong năm học 2015 - 2016, ngày 26/9/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã ban hành quyết định số 515/QĐ-ĐHKTKTCN về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - 2017.  Theo đó, Khoa Quản trị kinh doanh được nhà trường giao chủ trì quản lý triển khai thực hiện 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

      Mở đầu buổi nghiệm thu, thư ký của các Hội đồng đã đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, sau đó Hội đồng làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng. 

      Tiếp theo, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu trước các thành viên của Hội đồng nghiệm thu, qua đó nêu bật lên những vấn đề cơ sở lý luận; phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất.

     Sau khi lắng nghe báo cáo, các phản biện đề tài và các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận một cách cởi mở cả về mặt chuyên môn lần thức trình bày để chủ nhiệm đề tài rút kinh nghiệm và có thêm được những kiến thức quý báu trong công tác NCKH nói chung. Đồng thời, việc trao đổi của các thành viên hội đồng cũng giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa để kết quả nghiên cứu này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa và Nhà trường. 

     Với những kết quả trên, các chủ nhiệm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài trước hội đồng nghiệm thu đề tài, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH năm 2016 - 2017 và góp phần trong thành công chung của công tác NCKH của Khoa Quản trị kinh doanh và của Nhà trường.    

     Sau đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của khoa Quản trị kinh doanh

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Khoa QTKD tại cơ sở Nam Định

TS Lưu Khánh Cường - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài

TS Nguyễn Thị Chi - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài

Th.S Đoàn Thị Diệp Uyển - Thư ký hội đồng nghiệm thu đề tài

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại Phòng họp - Nam Định

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tại Phòng họp - Hà Nội

Bài và Ảnh: Nguyễn Tiến Mạnh