Lịch ôn thi: Bắt đầu từ 11/09/2017 đến 24/09/2017 - Địa điểm: Cơ sở Minh Khai

Tệp đính kèm:

Thời khóa biểu ôn thi liên thông tháng 09 năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)