Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những khái niệm về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, thanh toán trên mạng,... đã bắt đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin - Ngân hàng điện tử - là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của Ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, Ngân hàng và cho nền kinh tế, nhờ những tiện ích, sự nhanh chóng, chính xác của các giao dịch. Vì vậy, Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp tổ chức hội thảo “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

    Với mục tiêu trao đổi và làm rõ cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng những vấn đề về dịch vụ ngân hàng điện tử của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế”. 

    Hội thảo có sự tham gia của khách mời ThS. Trần Ngọc Sơn – Phó phòng Logistic quốc tế, công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương Viettrans; ThS.NCS Nguyễn Thị Gấm – chuyên viên Ủy ban Chính sách, phó phòng Quản lý khoa học trường đào tạo cán bộ Agribank; các giảng viên và sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng.

    Mục đích của hội thảo là tạo môi trường cho giảng viên ngành Tài chính Ngân hàng học hỏi, nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho giảng dạy môn về tài chính như tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, Ngân hàng thương mại… Qua đó đề xuất với các ngành một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

    Một số hình ảnh của hội thảo: