Thực hiện kế hoạch số 29/KH-ĐUK ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Nam Định; Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường tháng 01 năm 2018. Sáng nay, vào hồi 08h 00’ ngày 11/01/2018 thông qua cầu truyền hình trực tiếp giữa 2 cơ sở Nam Định và Hà Nội. Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã khai mạc, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

     Tới dự và báo cáo các nội dung Nghị quyết có đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định. 

     Về phía Đảng bộ Nhà trường:

     - Đồng chí Trần Đức Cân, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

     - Đồng chí Trần Hoàng Long, ĐUV, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường;

     - Đồng chí Nguyễn Ngọc Khương, ĐUV, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng TCCB, phụ trách công tác tổ chức tại cơ sở Hà Nội;

     - Đồng chí Trần Đức Hiển, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng phòng HCQT, phụ trách công tác tổ chức tại cơ sở Nam Định;

      Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và Đảng viên toàn Đảng bộ có mặt đầy đủ tham dự lễ khai mạc và các nội dung học tập.

     Sau phần khai mạc, đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã báo cáo những nội dung trọng tâm các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

     Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. “Văn hóa - Xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chế độ chính sách với người có công, người nghèo, nhất là khi thiên tai bão lũ xảy ra. Ban chấp hành Trung ương cũng xác định mục tiêu trong năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, 04 Nghị quyết mà Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra".

     Kết thúc buổi học tập, Ban chấp hành Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các Chi bộ đưa 4 nội dung Nghị quyết vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức thảo luận và làm bài thu hoạch và nộp về Văn phòng Đảng ủy theo quy định. Đề nghị các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết; đồng thời triển khai kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

     Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi học tập Nghị quyết

Đồng chí Trần Đức Hiển, TVĐU, Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng phòng HCQT phổ biến các nội dung của buổi học tập

Đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định báo cáo tại Hội nghị

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể Đảng viên cơ sở Hà Nội tham dự Hội nghị

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy cùng toàn thể Đảng viên cơ sở Nam Định tham dự Hội nghị

Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn GTVL