Chiều ngày 02/02/2018, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban thanh tra nhân dân.

       Trước đó, tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm 2017 đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 07 thành viên gồm các đồng chí: 

1. Đ/c Nguyễn Hồng Anh – Giảng viên Khoa Kế toán;

2. Đ/c Đoàn Văn Đại – Phó Trưởng Phòng Thanh tra - ĐBCL;

3. Đ/c Đỗ Quang Hiệp – Trợ lý Khoa Điện;

4. Đ/c Nguyễn Hữu Quang – Trưởng Khoa Cơ khí;

5. Đ/c Đặng Thị Thanh Quyên – Giám đốc trung tâm CNSH-VSATTP;

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Sâm – Chuyên viên Phòng Đào tạo,

7. Đ/c Đào Anh Tuấn – Tổ phó Tổ Dệt sợi – Khoa Dệt may – Da giầy;

       Tại phiên họp, các thành viên Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành giới thiệu và tổ chức bầu Trưởng ban, Phó trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2017 - 2019 của theo đúng quy trình. 

       Theo kết quả bỏ phiếu, đồng chí Đoàn Văn Đại – Phó Trưởng Phòng Thanh tra - ĐBCL được hội nghị tín nhiệm 100% bầu làm Trưởng ban thanh tra nhân dân và đồng chí Nguyễn Hữu Quang – Trưởng Khoa Cơ khí được hội nghị tín nhiệm 100% bầu làm Phó trưởng ban thanh tra nhân dâu.

       Thay mặt cho BCH Công đoàn 02 cơ sở Nam Định và Hà Nội, đồng chí Trần Đức Hiển, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định chúc mừng các đồng chí vừa được bầu làm Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân khóa mới đoàn kết nhất trí, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, tích cực triển khai các hoạt động thanh kiểm tra, giám sát theo quy định để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

       Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp:

Ban chấp hành Công đoàn trường