Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu, rộng với khu vực và thế giới, để cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững, hỗ trợ thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài thì cần phải nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính. Yêu cầu lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang trở thành nhu cầu ngày càng bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn, các công ty đại chúng. Lộ trình áp dụng IFRS của Việt Nam từ nay đến năm  2025 dự kiến sẽ tuân thủ hoàn toàn IFRS. Trước bối cảnh và yêu cầu đó, sáng ngày 16/11/2017 tại phòng 402 số 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Kế toán đã tổ chức hội thảo nghiên cứu những “Tác động của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế đến đào tạo ngành Kế toán tại Việt Nam” với sự tham gia TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó chủ tịch Hội kiểm toán hành nghề Việt Nam cùng toàn thể các giảng viên Khoa Kế toán, các đại diện phòng ban, đơn vị của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

    Buổi hội thảo đã dành thời gian để trao đổi với các nội dung cụ thể như sau:

    Một là Bối cảnh nghề kế toán hiện nay khi Việt Nam tham gia hội nhập về kinh tế trong khu vực  và quốc tế. 

    Hai là Giới thiệu về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, so sánh với chuẩn mực kế toán của Việt Nam 

    Ba là chia sẻ Bài học kinh nghiệm của quốc tế khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

    Bốn là nêu bật những ảnh hưởng đến nghề kế toán khi Việt Nam áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

    Năm là định hướng giảng dạy ngành kế toán trong thời gian tới nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nghề kế toán trong quá trình hội nhập. 

    Tổng kết Hội thảo, TS. Hoàng Thị Phương Lan - chủ trì hội thảo đã điểm lại những kết quả quan trọng mà buổi Hội thảo đã đạt được, trong đó đặc biệt nhấn  mạnh vai trò, ý nghĩa của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và những tác động của nó đến việc đào tạo ngành kế toán của Việt Nam.

    Hội thảo khoa học của Khoa Kế toán đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở giữa các Giảng viên, Sinh viên và khách mời! Kết thúc hội thảo Tập thể Giảng viên Khoa Kế toán tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với khách mời!

Khoa Kế toán