Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam (Có Lịch trình kèm theo).
     Nhà trường thông báo triệu tập cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên tham gia đợt khảo sát chính thức Nhà trường năm 2018.

  Lịch trình và kế hoạch của đoàn ĐGN tại trường

 1. Chương trình khai mạc

2. Chương trình bế mạc

3. Lịch trình làm việc đoàn ĐGN

4. Danh sách CBGV hỗ trợ đoàn ĐGN

5. Danh sách phỏng vấn