Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam

Nhà trường thông báo Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức như sau: