Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. Ngày 05/05/2018, tại phòng họp ảo cơ sở 456 Minh Khai - Hà Nội, khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng quan điểm đổi mới của Đảng về giáo dục – đào tạo vào giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin”.

     Đến tham dự hội thảo có: TS. Phạm Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý khoa học; TS. Võ Thị Dương, Trưởng khoa cùng toàn thể cán bộ giảng viên khoa Lý luận chính trị và đại diện các em sinh viên đang theo học tại trường.

     Mục đích của hội thảo là trang bị kiến thức mới trong giảng dạy cho giảng viên, quan điểm đổi mới toàn diện về giáo dục đào tạo của Đảng và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lê nin trong điều kiện hiện nay.

    Các tham luận trình bày tại Hội thảo, xoay quanh 8 nhóm vấn đề chính bao gồm: Vận dụng quan điểm đổi mới của Đảng về giáo dục và đào tạo vào giảng dạy và đánh giá học phần NNLCBCCN Mác - Lê nin; Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên qua giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học khối không chuyên ngành Mác - Lê nin hiện nay; Phát huy vai trò tích cực của người học trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin; Vận dụng quan điểm đổi mới của Đảng về giáo dục và đào tạo vào giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin vào các trường đại học khối không chuyên ngành Mác - Lê nin; Vận dụng quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục vào giảng dạy phần triết học môn nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin; Vận dụng quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin; Quán triệt quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo vào giảng dạy các môn học NLCBCCN Mác - Lê nin; Vận dụng quan điểm của Đảng vào giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin.

    Hội thảo khoa học của khoa Lý luận chính trị đã thành công tốt đẹp trong niềm vui, niềm phấn khởi của cán bộ, giảng viên trong khoa và của các em sinh viên tham gia.

   Thêm một số hình ảnh trong buổi hội thảo

     

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông