Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên;

     Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2017-2018;

     Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm – Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định tổ chức “Ngày hội việc làm” tại Trường với nội dung cụ thể như sau:

 

Kế hoạch chi tiết trong file đính kèm