- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh và các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

  Nhà trường thông báo kế hoạch thu hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT với các nội dung như sau:

Download đơn đăng ký xét tuyển đại học tại đây