Ngày 16 tháng 3 năm 2012, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ 2 Nhiệm kỳ 2012 -2017. Một số hình ảnh của Đại hội:

 

ccb01

 

ccb02

 

ccb03

 

ccb04

 

ccb05

ccb06