alt

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Chinese for trade center.

Tên viết tắt : CTC

Trụ sở chính đặt tại: số 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (nằm trong khuôn viên của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp).

Nhiệm vụ của trung tâm:

1. Đào tạo các trình độ cơ bản về Hán ngữ thương mại đối với người Việt Nam và tiếng Việt đối với người nước ngoài có nhu cầu để cung cấp nguồn nhân lực phục vụ du học có thời hạn ở trong nước và ngoài nước.

2. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với môn hán ngữ và môn tiếng Việt theo chương trình khung do Nhà nước quy định.

3. Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về dịch thuật, in ấn tài liệu, giáo trình đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngữ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

7. Quản lý tổ chức, biên chế theo phân cấp của Hiệu trưởng.

8. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trung tâm; bảo vệ tài sản và thực hiện các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

9. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định