Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

alt  

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh:  Phạm Ngọc Khánh

alt  

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh: Đặng Thị Minh Hải

Ủy viên Hội Cựu Chiến binh:

Phạm Văn Học

Đào Thanh Sơn

Trần Xuân Hà