Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 21 ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hội đồng gồm có 23 thành viên (danh sách kèm theo).

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

 1. 1.

Phạm Ngọc Anh

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 1. 2.

Phạm Hữu Đức Dục

Phó hiệu trưởng

Phó c.tịch thường trực HĐ

 1. 3.

Trần Đức Cân

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

 1. 4.

Phan Thị Cảnh

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

 1. 5.

Đặng Văn Phiếu

Trưởng phòng TT-KT và ĐBCL

Thư ký hội đồng

 1. 6.

Trần Hoàng Long

Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên hội đồng

 1. 7.

Đặng Minh Hải

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Uỷ viên hội đồng

 1. 8.

Trần Đức Hiển

Trưởng phòng HCQT

Uỷ viên hội đồng

 1. 9.

Lưu Khánh Cường

Giám đốc Trung tâm HTĐT & BDCB

Uỷ viên hội đồng

 1. 10.

Phạm Minh Đạo

Trưởng phòng NCKH, CT CĐ c.sở NĐ

Uỷ viên hội đồng

 1. 11.

Dương Thế Việt

Phó phòng TT-KT và ĐBCL

Uỷ viên hội đồng

 1. 12.

Cao Diệp Thắng

Trưởng khoa CN Thông tin

Uỷ viên hội đồng

 1. 13.

Nguyễn ích Thông

Trưởng khoa Cơ khí

Uỷ viên hội đồng

 1. 14.

Phạm Văn Thịnh

Trưởng phòng TCCB – HSSV

Uỷ viên hội đồng

 1. 15.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trưởng khoa CN Hoá TP

Uỷ viên hội đồng

 1. 16.

Tạ Ngọc Dung

Q.Trưởng khoa Dệt may – Thời trang

Uỷ viên hội đồng

 1. 17.

Lê Ngọc Hạnh

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

Uỷ viên hội đồng

 1. 18.

Trần Hoàng Yến

Trưởng bộ môn Toán lý

Uỷ viên hội đồng

 1. 19.

Võ Thị Dương

Trưởng bộ môn Chính trị

Uỷ viên hội đồng

 1. 20.

Ngô Thị Ngọc

Trưởng bộ môn TD – GD QP

Uỷ viên hội đồng

 1. 21.

Đoàn Văn Đại

Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên hội đồng

 1. 22.

Võ Thu Hà

TS. Q.Trưởng khoa Điện- Điện tử

Uỷ viên hội đồng

 1. 23.

Phạm Thị Lụa

Phó Khoa Kinh tế

Uỷ viên hội đồng