Nhận lời mời của GS.G. Valchev – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Plovdiv - Bungari., đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp do NGDN.TS.Phạm Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã đến tham dự Hội nghị khoa học Quốc tế về “Khoa học Thực phẩm, kỹ thuật và công nghệ 2011”.

 

Tham dự hội nghị có đại diện của 18 trường đến từ 12 nước trên Thế giới. Các nhà khoa học đã trình bày các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, quản lý, kinh tế trong ngành Công nghiệp Thực phẩm và dịch vụ.

 

Tại Hội nghị này đã thành lập “Hiệp hội Quốc tế giữa các trường Đại học về khoa học và công nghệ thực phẩm”. Hiệp hội là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, phi lợi nhuận .Hiệp hội có chức năng tổ chức và thúc đẩy sự hợp tác về các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường Đại học đến từ nhiều nước trên thế giới. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tham gia vào Hiệp hội với tư cách là thành viên chính thức và có nhiệm vụ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội.