Năm 2012 Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam 240 học bổng để cử sinh viên đi học đại học tại Liên bang Nga theo hiệp định hợp tác giữa hai nước.

Căn cứ công văn Số284/ĐTVNN của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo cho đối tượng là sinh viên đại học năm thứ nhất hệ chính quy tập trung của Nhà trường có nhu cầu đăng ký dự tuyển chương trình học bổng làm thủ tục đăng ký.