Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tiếp đoàn khảo sát chính thức và đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục đại học năm 2018

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về công tác chuẩn bị cho công tác khảo sát và tham gia đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Căn cứ vào kế hoạch khảo sát chính thức của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng…

Thông báo về việc triệu tập tham gia đợt khảo sát chính thức Nhà trường năm 2018

18/04/2018 355
Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường…

Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức

18/04/2018 143
Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường…

Chương trình bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài

18/04/2018 120
Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường…