Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kiểm tra, rà soát các hoạt động NCKH - Công nghệ cuối năm học 2014-2015 và dự kiến nhiệm vụ NCKH - Công nghệ trong năm học 2015-2016;

   Để công tác NCKH - Công nghệ của Nhà trường ngày càng đảm bảo chất lượng và thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

   Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác NCKH - Công nghệ cuối năm học 2014-2015 như sau: