Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc triển khai các công việc trọng tâm cuối năm học 2014-2015; Để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học và bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2014-2015, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đăng ký, xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở của các cá nhân trong năm học 2014-2015, cụ thể như sau: