Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường với phương châm hành động năm học “Quyết tâm Quản lý, Giảng dạy, Học tập với phương pháp mới để đạt chất lượng mới”. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã nghiêm túc triển khai các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; họp và phân công cán bộ của phòng trực tại các cơ sở đào tạo 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định, 456 Minh Khai - Hà Nội, đặc biệt là cơ sở đào tạo mới Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội.

          Ngay từ những ngày đầu của năm học mới giảng viên, giáo viên của Nhà trường đã chấp hành tốt quy chế và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giảng viên, giáo viên, sinh viên toàn trường đã đến học tập rất đông đủ và chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy định của Nhà trường. Đây là những dấu hiệu thể hiện một năm học mới với nhiều thành công mới, chất lượng mới của Nhà trường.