Ngày 07 tháng 8 năm 2015, BCH Công đoàn cơ sở Nam Định mở Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng để triển khai hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016. Chủ tọa Hội nghị đồng chí Trần Đức Hiển - Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch công đoàn cơ sở Nam Định, với sự tham gia của 9 đồng chí ủy viên BCH công đoàn và 19 tổ trưởng công đoàn các Phòng, Khoa và Trung tâm. Hội nghị đã sơ kết công tác quý 2 và nửa đầu quý 3, đồng thời triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016. Hội nghị đã thống nhất một số nội dung cơ bản và công tác trọng tâm năm học 2015 - 2016.

      Công đoàn phối hợp với chính quyền động viên các công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2015 - 2016. Nâng cao chất lượng giảng dạy và phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu công, giữ gìn an ninh trật tự và làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

      Công đoàn luôn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên. Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công đoàn viên. Hội nghị đã thảo luận và tham mưu với BGH về việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở Lĩnh Nam. Bố trí sắp xếp phòng chờ, nơi nghỉ cho cán bộ, giáo viên làm việc tại cơ sở Lĩnh Nam.

      Công đoàn phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. Phong trào bóng đá trào mừng ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phong trào thể thao, văn nghệ chào mừng ngày 20/10 và ngày 20/11, ngày 22/12, ngày 3/2, ngày 8/3, ngày 30/4 và 01/5 và các ngày lễ lớn khác trong năm học. Công đoàn phát động các phong trào thi đua  trong năm học và chỉ đạo các tổ công đoàn phát động và đăng kí thi đua năm học 2015 - 2016. 

      Công đoàn thực hiện chế độ thăm hỏi, hiếu, hỉ thường xuyên đến công đoàn viên và thân nhân công đoàn viên khi ốm đau, tai nạn rủi ro và gặp khó khăn trong cuộc sống, để động viên kịp thời công đoàn viên và thân nhân gia đình.

      Ban Nữ công Công đoàn Trường sơ kết công tác phụ nữ “Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020. Động viên thăm hỏi chị em nữ cán bộ, giáo viên và công nhân viên sinh con và gặp khó khăn trong cuộc sống.

     Công đoàn vận động công đoàn viên ủng hộ quỹ xã hội từ thiện một ngày lương và ủng hộ quỹ khuyến học mỗi công đoàn viên tối thiểu 100.000 đồng. Thăm hỏi và chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng các ngày 27/7, ngày 20/10, ngày 22/12 và tết Nguyên Đán và bất cứ khi nào mẹ ốm đau.

     Hội nghị diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi và đoàn kết nhất trí cao. Các cán bộ công đoàn đều thể hiện quyết tâm cao lãnh đạo các tổ công đoàn thực hiện tốt hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016, cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học do Đảng ủy và Ban Giám hiệu đề ra.