Hướng dẫn tra cứu thông tin đào tạo

Các thông tin đào tạo bao gồm:

- Các thông báo tin tức liên quan công tác đào tạo.

- Giới thiệu về phòng đào tạo.

- Chương trình đào tạo: các ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo...

- Kế hoạch đào tạo:

- Lịch thi học kỳ: các thông tin về lịch thi...

- Kết quả học tập:

- Thông tin sinh viên: thông tin cá nhân như bảng điểm, lịch thi, thời khoá biểu, ...

Việc tra cứu thông tin sinh viên của Đại học khóa 3 thực hiện như sau:

1. Truy cập website đào tạo theo địa chỉ: http://daotao.uneti.edu.vn

2. Mục Thông tin HSSV:

Lựa chọn khu vực tra cứu (Khu vực Hà Nội, khu vực Nam Định)

3. Tại màn hình đăng nhập thực hiện:

* Tên đăng nhập: là mã sinh viên

* Mật khẩu đăng nhập: 06 ký tự về ngày tháng năm sinh

* Chọn đăng nhập

Quá trình đăng nhập thành công hiển thị các thông tin về sinh viên, bảng điểm, thời khóa biểu, lịch thi,....

Danh mục tài khoản của sinh viên Đại học khóa 3 tra cứu tại đây:

Danh mục tài khoản sinh viên ĐH Khóa 3 tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo...Xem chi tiết

Danh mục tài khoản sinh viên ĐH Khóa 3 tại cơ sở 456 Minh Khai...Xem chi tiết