Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc bạn hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động hoạt động của Nhà trường và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức của Trường, vì vậy, Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cấp cơ sở vào sáng ngày 02/12/2015. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí trưởng khoa TS.Phùng Thị Lan Hương cùng các giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng hai cơ sở.

    Buổi hội nghị diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục dưới sự chủ trì của đồng chí TS.Phùng Thị Lan Hương – Trưởng khoa khoa TCNH. Hội nghị cán bộ, viên chức cấp cơ sở của khoa định kỳ hàng năm, nhằm kiểm điểm đánh giá các mặt hoạt động của Khoa, của Nhà trường trong năm 2015  và đã có những đóng góp ý kiến gồm: 

- Đóng góp về bản dự thảo báo cáo của Nhà trường;

- Các nội dung về đào tạo, giảng dạy; 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên; 

- Quản lý HSSV; 

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;

- Đề cử ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới; 

- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức cấp trường. Đại biểu tham dự Hội nghị cấp trường gồm 16 đồng chí, là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trường, đường lối của Đảng, nhà trường, tích cự tham gia học tâp, bồi dưỡng; 

- Triển khai đánh giá cán bộ, viên chức năm 2015 và bổ sung kê khai lý lịch  cán bộ...

     Buổi hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp!

     Một số hình ảnh của hội thảo: