Ngày 23/11/2015, tại phòng họp ảo 404 – 456 Minh Khai của nhà trường, Khoa Điện tử đã long trọng tổ chức buổi Hội thảo “Định hướng phát triển ngành điện tử và xây dựng hướng đi đào tạo cho ngành kỹ thuật điện tử truyền thông”. Đến dự hội thảo có Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài đại diện cán bộ phòng quản lý khoa học cùng toàn thể các thầy cô giáo – giảng viên khoa Điện tử, các em sinh viên của khoa Điện tử.

     Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo khoa Điện tử nhấn mạnh mục đích của hội thảo là hướng phát triển của ngành điện tử truyền thông hiện nay trên thế giới nói chung và tại trường Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật nói riêng là rất quan trọng. Hội thảo đã thu thập và chỉ ra được tầm quan trọng và hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của ngành, tổng hợp các nguồn lực sẵn có và khai thác tiềm năng, thách thức và giải pháp tiên tiến nhất cho doanh nghiệp về mặt lý thuyết và thực tiễn.

     Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận và thảo luận xoay quanh các vấn đề như: 

➢Tổng quan về ngành công nghệ điện tử truyền thông.

➢Hướng phát triển ngành điện tử truyền thông ở Việt Nam và trên thế giới.

➢Vai trò của ngành điện tử truyền thông với sự phát triển của các lĩnh vực công nghệ.

➢Sự phù hợp của chương trình đào tạo với xu thế phát triển của ngành điện tử truyền thông.

➢Định hướng phát triển ngành Điện tử truyền thông trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp.

➢Phương hướng cải tiến thực hành thực tập để nâng cao chất lượng đào tạo .

➢ Nghiên cứu chứng chỉ nghề phù hợp hỗ trợ hiệu quả sinh viên ngành điện tử.

➢Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử truyền thông.

      Một số hình ảnh về hội thảo:

Chủ trì hội thảo Tiến sĩ Bùi Huy Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo.

Tiến sĩ Phạm Thị Thu hoài phát biểu, đánh giá trong buổi hội thảo.

Thạc sĩ Tô Văn Bình trình bày tham luận “Kế hoạch phát triển ngành công nghệ điện tử thực hiện chiến lược công nghiệp hóa- hiện đại hóa Việt Nam”

Đến với buổi hội thảo có các em sinh viên của Khoa Điện tử đại diện cho các lớp đến tham dự.

      Tổng kết hội thảo, Tiến sĩ Bùi Huy Hải nói rõ mục đích của buổi hội thảo “ Thúc đẩy sự phát triển của ngành Điện tử tại trường Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp theo lộ trình phát triển của Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên, các nhà tuyển dụng về ngành Điện tử tại Uneti. Kết quả đạt được của buổi hội thảo là đưa ra được định hướng đúng đắn cho sự phát triển của ngành. Cuối buổi hội thảo tập thể Khoa Điện tử chụp ảnh lưu niệm.