Tệp đính kèm: Danh sách đăng ký hiến máu nhân đạo tháng 01 năm 2017 (Xem chi tiết và download)
Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ III (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.  Hạn trước ngày 03 tháng 10 năm 2016. Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 3 năm học 2015-2016 (Xem chi tiết- tải về)
 Danh sách mã số học sinh sinh viên Đại học Khóa 10 và Cao đẳng Khóa 25 tuyển sinh năm 2016 Tệp đính kèm: Danh sách mã số Học sinh sinh viên ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 - Cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết và download) Danh sách mã số Học sinh sinh viên ĐH khóa 10 và CĐ khóa 25 - Cơ sở Nam Định (Xem chi tiết và download)