Công ty Cổ phần MISA hiện đang cần tuyển dụng một số nhân viên kinh doanh cho các sản phẩm Phần mềm của MISA  
Lịch ôn thi: Bắt đầu từ 11/09/2017 đến 24/09/2017 - Địa điểm: Cơ sở Minh Khai Tệp đính kèm: Thời khóa biểu ôn thi liên thông tháng 09 năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Ghi chú:  Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.  Hạn trước ngày 25 tháng 5 năm 2017. Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Xem chi tiết- tải về)