Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Không nằm ngoài xu thế đó, 30 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp nhưng trong các kỳ đại hội của Đảng, Đảng ta luôn có những nhận thức xác đáng về thời đại, về thế giới và tình hình khu vực để trên cơ sở đó, định hướng những chính sách đối nội và đối ngoại phù hợp, bám sát tình hình.      Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc. Việt Nam đã gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000, gia nhập WTO vào tháng 01-2007 và tham gia ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực, song phương và đa phương. Cụ thể, ta đã cùng với các nước ASEAN ký hiệp định thương mại tự do năm 1996 và tham gia cùng với các nước ASEAN ký các Hiệp định thương mại tự do giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc vào năm 2004, với Hàn Quốc vào năm 2006, Nhật Bản vào năm 2008, Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân vào năm 2009, Ấn Độ năm 2009. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký 3 FTA song phương là FTA Việt Nam - Nhật Bản năm 2008, FTA Việt Nam - Chi-lê năm 2011, FTA Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015. Trên phương diện đa phương, Việt Nam cũng đã ký kết 3 FTA đó là: FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên (bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) năm 2015, FTA Việt Nam - EU năm 2015 và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương năm 2016. Đây là các FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng và mức cam kết sâu. Ngoài việc cam kết về tự do hóa thương mại hàng hóa, Việt Nam cũng cam kết mở cửa thị trường cho các lĩnh vực dịch vụ như môi trường; bưu điện và chuyển phát; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ vận chuyển đường biển.      Việc thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại tự do sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam về xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và lâu dài hơn là được hưởng lợi từ sức ép cải cách thể chế, hệ thống các thiết chế pháp luật theo các điều kiện và cam kết tại hiệp định. Tuy nhiên, đi liền với những cơ hội thuận lợi thì các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng cũng gặp phải không ít thách thức khó khăn cần phải vượt qua như quy mô nhỏ, chưa có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh, chưa làm tốt chiến lược phát triển thương hiệu, các chính sách marketing chưa được xây dựng và triển khai một cách bài bản, khoa học.     Để thấy rõ những cơ hội thuận lợi cũng như những thách khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam do tác động của các hiệp định thương mại tự do, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về việc hoàn thiện chiến lược marketing cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam, sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường 454 Minh Khai - Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến lược Marketing cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam trước các cam kết FTA”.     Tham dự Hội thảo có đông đảo các Giảng viên, Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, đại diện Phòng Quản lý khoa học và các khách mời đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Sea Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Ocean Bank), Công ty Bee Logistics Corporation, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Du lịch Chu Du Việt Nam, Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ Edusgroup, Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo ngôn ngữ bản ngữ Talky.     Mở đầu Hội thảo, Th.S Trần Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức đã có bài phát biểu đề dẫn, trong đó nhấn mạnh: Chủ động hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung quan trọng trong đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật diễn ra rất mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. Trong tiến trình hội nhập này, Việt Nam đặt ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng hoá thị trường, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiên cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở đường lối đối ngoại đó, Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, trong đó ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, với các nước và trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động đàm phán và ký kết với nhiều nước trong và ngoài khu vực những khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện cho thế kỷ XXI. Cho đến nay Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do với 56 quốc gia và khu vực trong khuôn khổ đa phương và song phương. Các mối quan hệ song phương và đa phương đó đã góp phần không nhỏ vào việc không ngừng củng cố môi trường hoà bình, ổn định và tạo mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước luôn tạo ra những cơ hội cho các doanh nghiệp, song cũng làm xuất hiện những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải vượt qua. Vì vậy, việc tìm hiểu nội dung của các hiệp định thương mại tự do để hoạch định các chính sách marketing nhằm giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng chủ động tận dụng được những cơ hội, thuận lợi và vượt qua những thách thức, khó khăn trong hoạt động kinh doanh là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Hội thảo hôm nay tập trung chủ yếu vào việc phân tích làm rõ những tác động của các hiệp định thương mại tự do tới hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam. Trên cơ sở phân tích làm rõ những cơ hội thuận lợi cũng như những thách thức khó khăn mà các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước tác động tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, các báo cáo tham luận tại hội thảo cần đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam tận dụng có hiệu quả những cơ hội thuận lợi và vượt qua những thách thức khó khăn để góp phần đưa nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Thông qua Hội thảo này cũng sẽ giúp cho các đại biểu, các Giảng viên và Sinh viên thấy rõ hơn những nội dung xoay quanh chủ đề của Hội thảo, đồng thời cũng giúp cho mỗi người có được những bài học kinh nghiệm qua việc hiểu rõ hơn cách thức nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề của nền kinh tế từ đó xác định những nhiệm vụ của mình và định hướng cho bản thân trong thời gian tới ở những cương vị khác nhau.     Tiếp theo phát biểu của Th.S Trần Mạnh Hùng, các Giảng viên, Sinh viên trong Khoa và các khách mời đã có bài phát biểu tham luận nhằm làm rõ nội hàm các vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo dưới những cách tiếp cận khác nhau như: Chiến lược phát triển dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược marketing cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trước các cam kết FTA; Cơ hội và thách thức đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập; Chiến lược phát triển du lịch bền vững Tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Chiến lược marketing 7P cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam hiện nay.     Tổng kết Hội thảo, TS Lưu Khánh Cường đã điểm lại những kết quả quan trọng mà buổi Hội thảo đã đạt được, trong đó nhấn mạnh: Các tham luận mà đại diện các nhóm nghiên cứu đã trình bày và nhiều ý kiến phát biểu bổ sung có chất lượng đã giúp cho các Giảng viên và Sinh viên có thêm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và trình bày một báo cáo khoa học, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức lý luận và thực tiễn về hội nhập kinh tế của Việt Nam nói chung và chiến lược marketing cho các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam nói riêng. Các tham luận và trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo đã chỉ ra được một cách căn bản những cơ hội cũng như những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đã đề xuất được một số nhóm giải pháp và kiến nghị đối với các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội thuận lợi do hiệp định thương mại tự do mang lại cũng như vượt qua những thách thức đặt ra khi các hiệp định này có hiệu lực.      Hội thảo khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở và hào hứng giữa các Giảng viên, Sinh viên và khách mời. Tiếp theo các Hội thảo trước đó, Hội thảo khoa học lần này là một trong những sự kiện thường niên được Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức định kỳ nhằm tạo ra cơ hội để các Giảng viên và Sinh viên trong và ngoài trường có thể chia sẻ những thông tin, kiến thức liên quan đến các học phần chuyên ngành của Khoa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Khoa Quản trị kinh doanh nói riêng và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nói chung.     Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo   T.S Lưu Khánh Cường - Trưởng Khoa QTKD phát biểu chào mừng và chỉ đạo Hội thảo    Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo         Trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo                     Toàn cảnh Hội trường diễn ra Hội thảo   Ban tổ chức Hội thảo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo Bài và Ảnh: Trần Việt Dũng
      Một số năm trở lại đây, vấn đề quản lý nợ công đã và đang được các nhà khoa học, và đông đảo các tầng lớp nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt. Về cơ bản, các khoản vay đã đáp ứng nhu cầu chi tiêu công, đã có những tác động tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước, góp phần xoá đói giảm nghèo sau 30 năm đổi mới. Tuy nhiên tỷ lệ nợ công đang tăng nhanh, thu ngân sách nhà nước khó khăn, trong khi tốc độ chi tăng nhanh làm cho cân đối NSNN hết sức căng thẳng và bị động. Điều đó đang đe dọa đến khả năng trả nợ hàng năm của Chính phủ. Việc sử dụng vốn vay có những biểu hiện lãng phí, tiêu cực và kém hiệu quả, một số khoản vay do Chính phủ bảo lãnh đã không thu xếp được nguồn để trả nợ khi đến hạn... Thực tế đó đòi hỏi Chính phủ cần phải có những biện pháp căn cơ và hiệu quả để giải quyết thấu đáo. Vậy thực trạng về nợ công của Việt Nam đang ra sao? Những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc quản lý nợ công là gì? Những biện pháp cần làm trong ngắn hạn và dài hạn để nâng cao hiệu quả quản lý nợ công? Đó là những câu hỏi cần tìm đáp án trong hội thảo: “Khó khăn thách thức trong quản lý nợ công tại Việt Nam”       Với mục tiêu trao đổi và làm rõ cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng những vấn đề về công tác quản lý nợ công tại Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2016, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề “Khó khăn thách thức trong quản lý nợ công tại Việt Nam”.        Hội thảo có sự tham gia của khách mời Bùi Minh Tuấn – Phó giám đốc kinh doanh Khối khách hàng Tổ chức doanh nghiệp VNPT; khách mời Nguyễn Tiến Trung – Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Thuận An; các giảng viên và sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng.       Mục đích của hội thảo là tạo môi trường cho giảng viên ngành Tài chính Ngân hàng học hỏi, nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho giảng dạy môn về tài chính như tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, Ngân hàng thương mại… Qua đó đề xuất với các ngành một số giải pháp để giải quyết khó khăn trong quản lý nợ công tại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.       Một số hình ảnh của hội thảo:    
    Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật chuyên môn, sáng ngày 24/12/2016 Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng đã tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao ứng dụng khoa học thể dục thể thao vào công tác giáo dục sức bền”. Đến dự hội thảo có đại diện của Phòng Quản lý Khoa học, các thầy cô trong khoa GDTC-QP, các em sinh viên, đặc biệt là có sự hiện diện của các nhà nghiên cứu của đơn vị ngoài trường. Các thầy cô của Khoa GDTC-QP đã đóng góp 05 tham luận, cùng với 02 tham luận của các nhà nghiên cứu của đơn vị ngoài trường là Đại học Kinh tế Quốc dân và ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Các tham luận đã nêu bật vai trò của khoa học thể thao như tâm lý, sinh lý, y học, xoa bóp hồi phục, vệ sinh thể dục thể thao, dinh dưỡng, phương pháp GDTC…đối với luyện tập, giảng dạy nâng cao năng lực sức bền ưa khí. Hơn nữa, qua những trao đổi, các ý kiến đóng góp đã nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc áp dụng những tiến bộ của khoa học thể dục thể thao vào trong thực tiễn giảng dạy nội dung sức bền tại Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đó là nguồn động viên để Khoa GDTC-QP tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa những hội thảo khoa học trong thời gian sắp tới.       Một số hình ảnh về hội thảo: Ths. Phạm Cao Cường – Phó trưởng khoa,  Phụ trách khoa GDTC-QP phát biểu khai mạc hội thảo. Ths. Nguyễn Tiến Quân trình bày tham luận tại hội thảo TS. Trần Trọng Thân trình bày tham luận tại hội thảo Ths. Nguyễn Minh Trâm (ĐHSP Nghệ thuật trung ương) trình bày tham luận tại hội thảo Ths. Đỗ Văn Tùng trình bày tham luận tại hội thảo Ths. Phạm Quang Đức trình bày tham luận tại hội thảo Thầy trò khoa GDTC-QP chụp ảnh lưu niệm
      Việt Nam - EU bắt đầu khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) từ tháng 6/2012. Sau 14 vòng đàm phán, ngày 4/8/2015 hai bên đã tuyên bố kết thúc cơ bản việc đàm phán các nội dung của Hiệp định. Sau gần 4 tháng giải quyết nốt các vấn đề về kỹ thuật và hoàn thiện văn bản Hiệp định, ngày 2/12/2016 hai bên đã chính thức ký kết Hiệp định theo đúng trình tự dự kiến. Sau khi ký kết, EVFTA sẽ còn phải trải qua bước phê chuẩn tại Quốc hội của Việt Nam và Nghị viện Châu Âu trước khi chính thức được áp dụng (dự kiến từ năm 2018). Theo nội dung đã đạt được trong các vòng đàm phán, việc ký kết EVFTA sẽ giúp loại bỏ hơn 99% dòng thuế xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và ngược lại trong thời hạn từ 7 đến 10 năm. Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam như Dệt may, Da giày, Thủy sản, Gỗ…sang một trong những khu vực có kinh tế phát triển và có yêu cầu về chất lượng cao nhất thế giới. Ngoài việc giúp hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường 500 triệu dân của EU, EVFTA cũng sẽ tạo ra lợi thế về đầu tư của EU vào thị trường Việt Nam. Tác động lớn nhất phải kể đến là các doanh nghiệp đầu tư vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, một mắt xích được coi là rất yếu kém của sản xuất công nghiệp Việt Nam hiện nay sẽ có được lợi thế lớn khi đầu tư sau khi EVFTA có hiệu lực. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thuận lợi thì khi EVFTA có hiệu lực, các doanh nghiệp của Việt Nam cần phải vượt qua những quy định về rào cản kỹ thuật như an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ... và đặc biệt là quy tắc xuất xứ. Những quy định về xuất xứ nội khối, tỷ lệ nội địa hóa sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng tỷ lệ nguyên liệu phụ tùng cho các sản phẩm theo các quy tắc khắt khe. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam vì nhiều nguyên liệu chúng ta đang nhập từ Trung Quốc và các nước không thuộc khối, không thuộc các đối tác có FTA với Việt Nam.Để thấy rõ những cơ hội thuận lợi cũng như những thách khó khăn mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU tạo ra khi Hiệp định này có hiệu lực được thực thi, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp HA8 - 218 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Cơ hội và thách thức cho Thương mại và đầu tư của Việt Nam”.       Tham dự Hội thảo có đông đảo các Giảng viên, Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, đại diện Phòng Quản lý khoa học và các khách mời đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Ocean Bank), Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thăng Hoa, Công ty Bee Logistics Corporation, Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang ZENDA, Công ty Cổ phần dinh dưỡng Charisma Gold.        Mở đầu Hội thảo, Th.S Trần Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức đã có bài phát biểu đề dẫn, trong đó nhấn mạnh: Sự kiện EVFTA sẽ tác động tới nền kinh tế của Việt Nam, tới mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước EU. Việc tìm hiểu nội dung của EVFTA để hoạch định các biện pháp nhằm chủ động tận dụng cơ hội và vượt qua những thách thức khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như thay đổi thể chế và cách thức quản lý kinh tế của các cơ quan quản lý là rất cần thiết. Hội thảo hôm nay tập trung chủ yếu vào việc phân tích làm rõ quá trình đàm phán, nội dung ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu và những tác động của Hiệp định này tới hoạt động thương mại và đầu tư của Việt Nam khi Hiệp định có hiệu lực và đi vào thực thi ở hai bên. Trên cơ sở phân tích làm rõ những cơ hội thuận lợi cũng như những thách thức khó khăn mà Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU tác động tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, các báo cáo tham luận tại Hội thảo cần đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam tận dụng có hiệu quả những cơ hội và vượt qua những thách thức để đưa nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới khi nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Thông qua Hội thảo này cũng sẽ giúp cho các đại biểu, các Giảng viên và Sinh viên thấy rõ hơn những nội dung xoay quanh chủ đề của Hội thảo, đồng thời cũng giúp cho mình có được những bài học kinh nghiệm qua việc hiểu rõ hơn cách thức nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề của nền kinh tế từ đó xác định những nhiệm vụ của mình và định hướng cho bản thân trong thời gian tới ở những cương vị khác nhau.      Tiếp theo phát biểu của Th.S Trần Mạnh Hùng, các Giảng viên, Sinh viên trong Khoa và các khách mời đã có bài phát biểu tham luận nhằm làm rõ nội hàm các vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo dưới những cách tiếp cận khác nhau như: Một số vấn đề về EVFTA, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU : Cơ hội và thách thức đối với ngành dịch vụ phân phối Việt Nam; Tác động của EVFTA tới hoạt động của các doanh nghiệp Dệt May Việt Nam; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh tham gia EVFTA; EVFTA: Những thách thức về vấn đề sở hữu trí tuệ.       Tổng kết Hội thảo, TS Lưu Khánh Cường đã điểm lại những kết quả quan trọng mà buổi Hội thảo đã đạt được, trong đó nhấn mạnh: Các tham luận mà đại diện các nhóm nghiên cứu đã trình bày và nhiều ý kiến phát biểu bổ sung có chất lượng đã giúp cho các Giảng viên và Sinh viên có thêm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và trình bày một báo cáo khoa học, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức lý luận và thực tiễn về hội nhập kinh tế của Việt Nam nói chung và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU nói riêng. Các tham luận và trao đổi của các đại biểu tại Hội thảo đã chỉ ra được một cách căn bản những cơ hội cũng như những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đã đề xuất được một số nhóm giải pháp và kiến nghị đối với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý các cấp nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội thuận lợi do EVFTA mang lại cũng như vượt qua những thách thức đặt ra khi Hiệp định có hiệu lực.       Hội thảo khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở giữa các Giảng viên, Sinh viên và khách mời. Tiếp theo Hội thảo trước đó, Hội thảo khoa học lần này là một trong những sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo ra cơ hội để các Giảng viên và Sinh viên trong và ngoài trường có thể chia sẻ những thông tin, kiến thức liên quan đến các học phần chuyên ngành của Khoa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới mục tiêu tự chủ trong đào tạo theo nhu cầu của xã hội.       Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo Th.S Trần Việt Dũng nêu lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Hội thảo Th.S Trần Mạnh Hùng - Chủ trì Hội thảo phát biểu đề dẫn Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo Toàn cảnh Hội trường diễn ra Hội thảo Ban tổ chức Hội thảo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo Bài và Ảnh: Trần Mạnh Hùng
     Hiện nay trên thế giới, do nhu cầu sử dụng robot ngày càng nhiều trong các quá trình sản xuất phức tạp với mục đích góp phần nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, giảm giá thành, nâng cao chất lượng, và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng thời cải thiện điều kiện lao động, nên robot công nghiệp cần có những khả năng thích ứng tốt và thông minh hơn với những cấu trúc đơn giản và linh hoạt      Để giúp sinh viên có thể hiểu rõ hơn về xu thế phát triển và ứng dụng của Robot hiện nay trong công nghiệp và đời sống thì Khoa Điện đã tổ chức hội thảo “Xu thế phát triển và ứng dụng Robot trong công nghiệp & đời sống” dành cho sinh viên ngành Điều khiển & Tự động hóa, Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử, và sinh viên đam mê khoa học công nghệ trong toàn trường.       Hội thảo đã được diễn ra vào 13h30’ ngày 21/12/2016 tại hội trường nhà H- Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp. 454 Minh khai- Hai Bà Trưng – Hà Nội      Đến dự hội thảo có:     - Ts. Võ Thu Hà - Trưởng khoa Điện     - Ths. Đoàn Thị Diệp Uyển - Phòng Quản lý khoa học     - Ths. Phạm Ngọc Sâm - Chủ tịch Công Đoàn khoa Điện     - Ths. Hoàng Thị Minh Lý – Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh cơ bản – Khoa Ngoại Ngữ     - Cán bộ Giảng viên khoa Điện – Trường ĐH KT KT CN     - Các em sinh viên CLB Robocon Uneti , Sinh viên khoa Điện     Về phía khách mời     - Ths. Hà Thanh Sơn – Giảng viên trường ĐH Phương Đông    - Đại diện công ty Softbank Telecom Vietnam – Tập đoàn Softbank Nhật Bản      Hội thảo được bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của Ts. Võ Thu Hà. Ts. Võ Thu Hà khai mạc hội thảo      Hội thảo tổ chức ra nhằm mang lại cho sinh viên khối ngành kỹ thuật một cái nhìn tổng quan nhất về tầm quan trọng của Robot trong thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.    Bắt đầu hội thảo bằng bài tham luận tổng quan về lịch sử phát triển và dứng dụng của Robot đến từ Ths Hà Huy Giáp. Bài viết đã giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng của Robot trong công nghiệp hiện nay cũng như lịch sử phát triển và các ứng dụng của Robot hiện nay. Ths. Hà Huy Giáp trình bày tham luận       Để bắt đầu nghiên cứu về cấu trúc hình học va hoạt động của Robot công nghiệp được tiếp tục với bài tham luận của Ths Nguyễn Minh Đông. Bài tham luận về Phương trình động học và Động lực học cho Robot làm tiền đề xây dựng nên các thuật toán điều khiển Robot. Ths. Nguyễn Minh Đông trình bày tham luận Công ty Softbank Telecom Vietnam mang đến hội thảo một sản phẩm Robot NAO được ra mắt vào 6/2016 tại Nhật Bản. Với phần trình bày giới thiệu của Mr. Lưu Tuấn Khanh, sản phẩm Robot NAO có thể di chuyển linh hoạt bằng 2 chân như con người, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và trình diễn các tiết mục đi chuyển, đứng thăng bằng trên 1 chân, test Tiếng Anh … Mr. Khanh trình bày sản phẩm Robot NAO     Cùng đến dự với hội thảo còn có sản phẩm máy In 3D của Ths. Hà Thanh Sơn đến từ trường ĐH Phương Đông. Sản phẩm cũng được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của sinh viên, với cấu tạo đơn giản và tinh tế, giúp sinh viên có thể tiếp cận được với công nghệ In 3D và có thể trực tiếp chế tạo ra được chiếc máy in 3D riêng. Ths. Hà Thanh Sơn trình bày sản phẩm từ máy in 3D     Ứng dụng của Robot trong cuộc thi Robocon cũng được trình bày trong hội thảo với bài tham luận của Ths. Trần Quốc Đạt Ths. Trần Quốc Đạt trình bày tham luận      Sau khi các tác giả trình bày các bài tham luận các hội thảo chuyển sang phần thảo luận với nhưng câu hỏi đến từ các khách mời, giảng viên cùng các bạn sinh viên diễn ra sôi nổi.      Sau đây là một số hình ảnh hội thảo:     Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, đem lại những kiến thức rất bổ ích về Robot cho sinh viên, giúp các em trang bị thêm những kiến thức trong quá trình học tập và những lựa chon về định hướng nghề nghiệp tương lai sau này!     Mọi ý kiến đóng góp về hội thảo bạn sinh viên có thể gửi về email: \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Liên hệ: Thầy Nguyễn Minh Đông - GV Khoa Điện ĐT: 0989203230
      Tạp chí Time mới đây đã công bố những sự kiện nổi bật trong năm 2016 của thế giới, trong đó có sự kiện Brexit - Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (thường gọi là Anh) rời Liên minh châu Âu (EU). Đây là kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân với 51,89% cử tri Anh đi bỏ phiếu lựa chọn Anh rời EU. Sự kiện này không chỉ tác động đến toàn nước Anh mà còn tác động đến nền kinh tế của khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Để thấy rõ những tác động tích cực và tiêu cực của sự kiện Brexit đến nền kinh tế của nước ta, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, sáng ngày 02 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp ảo số 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Brexit và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”.       Tham dự Hội thảo có đông đảo các Giảng viên, Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, đại diện Phòng Quản lý khoa học và các khách mời đến từ Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định, Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Thành Nam, Ngân hàng Công thương Thành phố Nam Định, Chi nhánh Viettel Nam Định.       Mở đầu Hội thảo, Th.S Trần Mạnh Hùng thay mặt Ban tổ chức đã có bài phát biểu đề dẫn, trong đó nhấn mạnh: Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương lớn của Đảng ta, là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là một bộ phận quan trọng, xuyên suốt trong cả 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở nước ta. Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được do hội nhập quốc tế mang lại, chúng ta cũng gặp phải không ít những thách thức, khó khăn cần phải vượt qua. Để có thể ứng phó phù hợp với sự thay đổi của thế giới tác động đến nền kinh tế của nước ta, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp phải luôn cập nhật những thay đổi của thế giới và khu vực, nhất là những chính sách của các quốc gia mà Việt Nam có quan hệ chặt chẽ cả về mặt kinh tế và chính trị. Liên minh Châu Âu là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về mặt kinh tế đối ngoại. Nước Anh là một trong những thành viên quan trọng của Liên minh Châu Âu, vì vậy sự kiện Brexit đã và sẽ tiếp tục có những tác động đến nền kinh tế của nước ta. Do đó, Hội thảo khoa học lần này được tổ chức nhằm phân tích làm rõ quá trình gia nhập và rút lui khỏi EU của nước Anh, đồng thời phân tích những tác động của sự kiện này tới nền kinh tế của thế giới, trong đó có Việt Nam để từ đó đề xuất những giải pháp có tính định hướng cho các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô của Việt Nam sao cho hạn chế được những tác động bất lợi và khai thác được những cơ hội do sự kiện Brexit mang lại.        Tiếp theo phát biểu của Th.S Trần Mạnh Hùng, các Giảng viên, Sinh viên trong Khoa và các khách mời đã có bài phát biểu tham luận nhằm làm rõ nội hàm các vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo dưới những cách tiếp cận khác nhau như: Tổng quan về quá trình gia nhập, rút lui khỏi EU của nước Anh; Brexit là cơ hội vàng hay thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam; Brexit và thủy sản Việt Nam; Tác động của Brexit tới thương mại gỗ của nước Anh với các nước trong khối EU trong tương lai; Tác động của Brexit tới thị trường tài chính Việt Nam…Sau các tham luận, các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng nhau bàn luận sôi nổi để làm rõ hơn những vấn đề có liên quan đến sự kiện Brexit.        Tổng kết Hội thảo, TS Lưu Khánh Cường đã điểm lại những kết quả quan trọng mà buổi Hội thảo đã đạt được, trong đó nhấn mạnh: Các tham luận mà đại diện các nhóm nghiên cứu đã trình bày và nhiều ý kiến phát biểu bổ sung có chất lượng đã giúp cho các Giảng viên và Sinh viên có thêm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và trình bày một báo cáo khoa học, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức lý luận và thực tiễn về hội nhập kinh tế của Việt Nam nói chung và cách tiếp cận với những thay đổi của thế giới nói riêng, trong đó sự kiện Brexit là một ví dụ.       Hội thảo khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh đã thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi sôi nổi, hào hứng. Hội thảo khoa học lần này là một trong những sự kiện thường niên, là cơ hội tốt để các Giảng viên và Sinh viên chia sẻ thông tin, kiến thức liên quan đến các học phần chuyên ngành của Khoa, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu của xã hội.       Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo Th.S Nguyễn Viết Bình nêu lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Hội thảo Th.S Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh phát biểu chào mừng và chỉ đạo Hội thảo Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo   Đại biểu nêu câu hỏi thảo luận về các vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo Giải đáp những câu hỏi của các đại biểu đặt ra trong Hội thảo TS Lưu Khánh Cường - Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh phát biểu tổng kết Hội thảo Toàn cảnh Hội trường diễn ra Hội thảo Ban tổ chức Hội thảo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo Bài và Ảnh: Trần Mạnh Hùng