Theo quyết định của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá cấp nhà nước và Tổ chuyên gia để nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu sản xuất bia không cồn”, Mã số: ĐT.05.11/CNSHCB do Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chủ trì thực hiện, TS. Hồ Tuấn Anh - chủ nhiệm đề tài. Đề tài thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Ngày 13/01/2015, tại Bộ Công Thương, Hội đồng đáng giá cấp nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài trên. Tham dự buổi nghiệm thu có TS.Nguyễn Quang Thảo - Trưởng phòng, Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương; TS.Trần Hoàng Long – Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; các chuyên gia đầu ngành trong ngành rượu bia nước giải khát, đại diện Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89, các thành viên thực hiện Đề tài, Phòng Quản lý khoa học, các thầy cô Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh An toàn Thực phẩm của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.      Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về mặt khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Các sản phẩm của đề tài đủ về khối lượng, chủng loại, đạt yêu cầu về chất lượng. Đề tài đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa trường ĐHKTKTCN với các Viện nghiên cứu và với các đơn vị sản xuất. Qui trình công nghệ sản xuất bia ổn định, chất lượng tương đương với chất lượng bia không cồn nhập ngoại. Thành công của đề tài góp phần đa dạng hóa sản phẩm bia, làm phong phú văn hóa sử dụng bia của người Việt Nam. Tác động kinh tế quan trọng là góp phần giải quyết vấn đề tiết kiệm ngoại tệ để nhập sản phẩm nhập ngoại. Công nghệ sản xuất bia không cồn của đề tài có thể khai thác trên dây chuyền công nghệ sẵn có ở mọi nhà máy sản xuất bia, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và công tác dịch vụ khác.     Với những tính năng của bia không cồn và giá thành hợp lý phù hợp với thu nhập của người Việt Nam, bia không cồn sẽ có vị trí trên thị trường và mang lại những giá trị về dinh dưỡng, giải khát, nâng cao sức khỏe người tiêu dùng cũng như có thể giải quyết một phần các vấn đề của xã hội như mất an toàn giao thông và những hậu quả khác do lạm dụng rượu bia. Văn hóa của người tiêu dùng vì thế cũng được nâng lên. Cùng với thời gian và sự phát triển chung của kinh tế - xã hội, bia không cồn sẽ ngày một có chỗ đứng vững chắc trong đời sống của người Việt Nam.    Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu: