Read more: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Quyết định về việc giao phụ trách Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Link xem bài viết gốc tại đây: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1258 Read more: Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Read more: Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức đợt tập huấn đầu năm học 2017-2018
Read more: Quyết định về việc triệu tập cán bộ, viên chức tham gia tập huấn đầu năm học 2017-2018
      Ngày 18/7/2017, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đểRead more: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam khảo sát sơ bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Read more: Thông báo mời họp Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng
Read more: Kế hoạch triển khai quy trình và các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp