Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 3 - QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị về "Thi  hành điều lệ Đảng, Ngày 28/11, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức "Lễ trao tặng Huy HiệuRead more: Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Ngày 12-11-2011, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 34 nhà giáo và chức danh phó giáo sư choRead more: Vinh danh tân giáo sư, phó giáo sư năm 2011
     Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;      Căn cứ Nghị địnhRead more: Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
     Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;      Căn cứ Nghị địnhRead more: Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
THÔNG TƯBan hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,Read more: Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Read more: Kế hoạch triển khai các biện pháp về công tác phòng cháy chữa cháy của Nhà trường năm 2017
     Ngày 15/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP nhằm củng cố thêm hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được nhu cầu quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển Internet tại Việt NamRead more: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Tệp đính kèm :  Thong_tu_15.doc Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25  tháng 11  năm 2009;  Căn cứ Luật Giáo dụcRead more: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ