Read more: Thư Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
Read more: Quyết định Ban Giám khảo và Kế hoạch, nội dung đánh giá Hội thi ảnh “Tự hào truyền thống 60 năm Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”
Read more: Thông báo Kế hoạch hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016 và các nội dung công tác trọng tâm tháng 12/2016
Read more: Thư cảm ơn Nhân dịp Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Read more: Thông báo V/v mời dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1956-2016)
Read more: Giấy mời dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Read more: Thông báo về việc quy định một số nội dung tổ chức đánh giá tiêu chuẩn giảng dạy môn học trình độ đại học đối với giảng viên
Read more: Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017