THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016 Số tư liệu: 57/TB-BGDĐT Ngày ban hành: 04-02-2016 Tệp đính kèm: 57_TB_BGDDT.rar   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016 ---------------------------- Căn cứ Quyết địnhRead more: Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2016 Số tư liệu: 59/TB-BGDĐT Ngày ban hành: 05-02-2016 Tệp đính kèm:  59_TB_BGDDT.rar   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2016 ------------------------   Căn cứ Thông báo của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc, Công hàm của Đại sứ quánRead more: Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2016
       Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Bính Thân 2016 của NGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.     Read more: Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Bính Thân 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
       Chiều ngày 20/01/2016, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công thương đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụRead more: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
         Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Read more: Thông báo thu, nộp và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015
      Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;      Căn cứ Quyết định số 8258/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 củaRead more: Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
    Căn cứ Quyết định số 7568/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;     Căn cứRead more: Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2015
        Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định về việc tổ chức học tập Nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 (khoá XI); Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội ĐảngRead more: Thông báo triệu tập Học tập Nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 (khoá XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)