Read more: Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Read more: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018
Read more: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Quyết định về việc giao phụ trách Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Link xem bài viết gốc tại đây: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1258 Read more: Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập