Kế hoạch tập huấn đầu năm học 2012-2013 từ ngày 30/7/2012 đến ngày 03/8/2012 (Kèm theo thông báo số 321/TB-ĐHKTKTCN ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTKTCN) Read more: Kế hoạch tập huấn đầu năm học 2012-2013
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai kế hoạch năm học 2012-2013; Để không ngừng nâng cao nhận thức đối với cán bộ, viên chức trong toàn trường về trách nhiệm thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng,Read more: Thông báo thực hiện kế hoạch tập huấn đầu năm học 2012-2013
Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được Bộ Công Thương giao; Căn cứ quyết định số 373/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Read more: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giảng dạy năm 2012
Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong côngRead more: Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Read more: Thông báo về việc kiểm tra thông tin thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên Nhà giáo và nâng lương đợt I/2012 đối với cán bộ, viên chức
Thông báo về quyết định thành lập phòng Tổ chức Cán bộ. Thành lập phòng tổ chức cán bộ trên cơ sở tách phòng tổ chức Cán bộ - Học sinh sinh viên. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tổ chức Cán bộ được quy định và thực hiệnRead more: Thông báo về quyết định thành lập phòng Tổ chức Cán bộ