Read more: Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016
Tệp đính kèm: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Xem chi tiết và download) Tờ khai đăng ký thuế (Xem chi tiết và download) Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Xem chi tiết và download) Bản cam kết (Xem chi tiết và download) Read more: Thông báo về việc làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2016
Read more: Thư Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh
Read more: Quyết định Ban Giám khảo và Kế hoạch, nội dung đánh giá Hội thi ảnh “Tự hào truyền thống 60 năm Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”
Read more: Thông báo Kế hoạch hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2016 và các nội dung công tác trọng tâm tháng 12/2016
Read more: Thư cảm ơn Nhân dịp Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường