Read more: Thông báo V/v mời dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1956-2016)
Read more: Giấy mời dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Read more: Thông báo về việc quy định một số nội dung tổ chức đánh giá tiêu chuẩn giảng dạy môn học trình độ đại học đối với giảng viên
Read more: Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017
Read more: Quyết định triệu tập cán bộ viên chức tham gia tập huấn đầu năm học 2016-2017
      Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch tập huấn CBVC đầu năm học 2016-2017 như sau: Read more: Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ, viên chức đầu năm học 2016-2017