Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016, sáng ngày mùng 9 tết (tức ngày 16/02/2016), đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã tới thăm và chúc Tết Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ,Read more: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chúc Tết Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhân dịp Xuân Bính Thân 2016.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016 Số tư liệu: 57/TB-BGDĐT Ngày ban hành: 04-02-2016 Tệp đính kèm: 57_TB_BGDDT.rar   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016 ---------------------------- Căn cứ Quyết địnhRead more: Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2016 Số tư liệu: 59/TB-BGDĐT Ngày ban hành: 05-02-2016 Tệp đính kèm:  59_TB_BGDDT.rar   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2016 ------------------------   Căn cứ Thông báo của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc, Công hàm của Đại sứ quánRead more: Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2016
       Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Bính Thân 2016 của NGND.PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.     Read more: Thiệp chúc mừng năm mới Xuân Bính Thân 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
       Chiều ngày 20/01/2016, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công thương đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụRead more: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
         Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ/CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Read more: Thông báo thu, nộp và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015